На допомогу керівнику ШЕВ

МАТЕРІАЛИ ДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 


 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи
шкіл естетичного виховання Харківської області

 


 

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ВІД 09.03.2017 №12/7-4/43-17

«Щодо розроблення Концепції нової мистецької школи»

 


 

Лист Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України від 09.03.2017 №126/15-17

Щодо роботи шкіл естетичного виховання

 


 

Лист Міністерства культури України від 01.02.2017 №83/7-4/15-17

Щодо механізмів збереження та розвитку

початкової мистецької освіти та мистецьких шкіл

 


 

Наказ Міністерства культури України від 11.08.2015 №587
«Про затвердження Примірних штатних нормативів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

(шкіл естетичного виховання)»

 

ПРИМИРНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
(шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України
(Додаток до наказу Міністерства культури України від 11.08.2015 № 587)

 


 

Наказ Міністерства культури України від 11.08.2015 №588
«Про затвердження Типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

(шкіл естетичного виховання)»

 

Нова редакція

ТИПОВІ  НАВЧАЛЬНІ  ПЛАНИ
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)
(Додаток 1 до Наказу Міністерства культури України від 11.08.2015  №588)

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання планів роботи школи естетичного виховання

 


 

 ГРАФІК

атестації керівників початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів Харківської області
(додаток до наказу ДКіТ ХОДА від 27.10.2014 №299

«Про затвердження графіка атестації 2015»)

 


 

Орієнтовний графік проведення чергової державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Харківської області

(Додаток до Наказу ДКіТ від 27 січня 2014 р. № 39 )

 


 

Державна атестація навчальних закладів

 

ТИПОВА РОБОЧА ПРОГРАМА (2015)
державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Харківської області

 

_______________

 

Лист ДКіТ ХОДА від 28.10.2015 №01.05-42/3095

«Про затвердження Порядку державної аттестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації та проведення атестаційної експертизи
початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу
(школи естетичного виховання)

 


 

Завантажити (презентація в Adobe Acrobat Document .pdf):

 

Pro dojkumenty.ppt (646 КБ) — Нова редакція  зразків документації ПСМНЗ

 


 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку ведення  загальної документації у школі естетичного  виховання  і дія цих рекомендацій поширюються на всю ділову документацію, в тому числі  створювану  за  допомогою персональних комп’ютерів (ПК)