Post navigation

Семінар викладачів музично-теоретичних дисциплін

26 жовтня 2022

26 жовтня 2022 р. в режимі онлайн, на платформі ZOOM, відбулось семінарське заняття викладачів музично-теоретичних дисциплін мистецьких шкіл Харківщини за участі Любові Тарасової, викладача Харківської дитячої музичної школи №9 ім. В.І. Сокальського за темою: «Елементи естрадно-джазової музики в творчих завданнях по сольфеджіо. Інтерактивний метод викладання».

 

  Пані Любов продемонструвала відеофрагменти за мотивами відкритого уроку по сольфеджіо з учнями старших класів з підбору акомпанементу, практичного опанування навиків читання джазової «цифровки» (збірка М Сєрєбряного), що базується на знанні системи літерів. Наскрізною лінією уроку було використання естрадно-джазового репертуару для всіх форм роботи: диктант – мелодія Е.Морріконе «Вітер та крик» із к/ф «Професіонал» з одночасним прослуховуванням обраної композиції в інструментовці, підбір акомпанементу до диктанту та гра. На уроці подано характеристику ладово-інтонаційних та метроритмічних особливостей джазової музики у прикладах для читання з листа (застосування тріолей, синкоп, «блюзовий лад»).

 

  Викладач ознайомила слухачів із новітніми інтерактивними платформами (thinglink, learningapps), що застосовує у власній педагогічній практиці. Наочно продемонстровала інтерактивний плакат «Джазова музика» для створення інфографіки та використання мультимедійної дидактики. Інтерактивне навчання дозволяє учневі самостійно керувати процесом засвоєння знань, набутті компетенцій. Головна задача, яку вирішує при цьому викладач – покращення ефективності навчання. Слухачі мали можливість поставити питання, обговорити коло питань дистанційного формату навчання в мистецьких школах в умовах цифровізації навчального процесу.

 

 Сучасне сольфеджіо об’єднує традиції та новації, отримуючи своєрідне «друге дихання» завдяки застосуванню нових технічних засобів та прийомів. Слухачі подякували викладачу за цікаву та корисну доповідь, креативний підхід у викладанні теоретичних дисциплін.