Про нас

Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
вул. Студентська, 5/6, м. Харків 61021
+38 057 704-13-54,
704-13-55,
715-61-29
e-mail: onmc_pk@ukr.net

Сайт:    https://onmcpk.kh.ua/

 

СТАТУТ

Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх заладів

 


 

  Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів (далі – Центр) створено у 2000 році шляхом об’єднання Обласних курсів підвищення кваліфікації працівників культури та Обласного методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтв.

 

  Сьогодні Центр це заклад безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та керівних кадрів початкової мистецької освіти і працівників та керівних кадрів бібліотечних, клубних, музейних закладів Харківщини.

 

  Основна діяльність Центру, як навчально-дослідницької, інформаційно-методичної, експертної установи спрямована на:

• підвищення професійного рівня працівників галузі мистецької освіти та культури, забезпечення непереривності та послідовності їх професійної та практичної підготовки;
• удосконалення форм і методів роботи педагогічних та керівних кадрів мистецької початкової освіти сфери культури;
• організацію та проведення практичних занять на короткотермінових семінарах з підвищення кваліфікації з урахуванням спеціалізації слухачів;
• надання інформаційно-методичної допомоги працівникам галузі культури і мистецької освіти сфери культури з питань нормативного-правової та адміністративної діяльності;
• розробку, апробацію та впровадження інноваційних методик і технологій навчання та виховання у початкових спеціалізованих мистецьких закладах (школах естетичного виховання);
• виявлення проблем, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу в школах естетичного виховання, вивчення стану справ на місцях, здіснення заходів щодо їх усунення;
• участь у культурно-мистецьких, науково-практичних, освітніх (як-то конференціях, семінарах, нарадах, тощо) заходах Міжнародного, Всеукраїнського, обласного, міського та районного рівнів;
• участь в експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників мистецької початкової освіти відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм, тощо;
• методичний супровід процесу атестації працівників галузі культури і мистецької початкової освіти;
• організаційно-методичне керівництво методичними об’єднаннями педагогічних працівників шкіл естетичного виховання.

 

  У Харківській області створена дієва мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, яка надає можливості дітям дошкільного та шкільного віку реалізуватися відповідно до їх нахилів та здібностей. 78 шкіл естетичного виховання області включають 56 музичних шкіл, 7 художніх, одну хореографічну, хорову школу, 12 шкіл мистецтв серед яких – школа сучасних театрально-сценічних напрямків, міська школа для підлітків та дорослих.

 

  Крім традиційних спеціальностей (фортепіано, струнно-смичкові, народні, духові інструменти, хореографія, вокал, образотворче, ужиткове, театральне мистецтво) у школах естетичного виховання Харківщини учні опановують початкові професійні навички з журналістики, мультиплікації, телебачення, дизайну, web-дизайну.

 

  Центр постійно і цілеспрямовано проводить різноманітні конкурси, огляди, виставки, фестивалі за всіма спеціальностями, що існують у школах естетичного виховання м. Харкова та Харківської області.

 

  Заходом, що об’єднує навчально-методичні зусилля шкіл естетичного виховання і допомагає Центру раціонально спланувати питання з підвищення професійного зросту педпрацівників, є Дельфійські ігри Слобожанщини «Надія. Молодість. Талант.», засновані у 2011 році. Дельфійські ігри Слобожанщини, як творча олімпіада учнів шкіл естетичного виховання з різних спеціальностей, стали вищим форумом мистецтв для юних виконавців Харківщини, вони сприяють збереженню та примноженню духовного спадку поколінь, вихованню поважного відношення до культури різних народів, обміну педагогічним досвідом, пошуку талановитих у професійному відношенні дітей.

 

  Проведення щорічного конкурсу з розробки навчально-методичних матеріалів, програм для позашкільної мистецької освіти області поповнює методичну скарбницю Центру з питань фахової мистецької освіти. При проведенні традиційного Вересневого педагогічного тижня проходить ярмарок мистецьких педагогічних новацій де представляються методичні рекомендації, посібники, нотні збірники, тощо, які стають методичним підґрунтям для виконання Типових навчальних планів початкової мистецької освіти.

 

  Кількість працівників галузі культури Харківської області складає біля 7000 осіб. Щорічно короткотермінові семінари з підвищення кваліфікації відвідують 500-600 осіб. Питому вагу складають викладачі шкіл естетичного виховання м. Харкова і області. Проведення короткотермінових семінарів з підвищення кваліфікації, що проводить Центр, представляє собою систему організаційних заходів, які спрямовані на реалізацію змісту підвищення кваліфікації відповідно до пріоритетних напрямів розвитку галузі культури Харківського регіону та державних стандартів розвитку позашкільної мистецької освіти сфери культури.

 

  До проведення семінарських занять з підвищення кваліфікації залучаються професори, доценти, провідні викладачі ведучих вищих навчальних закладів м. Харкова – Національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, Державної академії культури, Державної академії дизайну і мистецтв, Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Музичного училища ім. Б.М. Лятошинського, Училища культури, Художнього училища, викладачі-методисти базових шкіл естетичного виховання, спеціалісти з провідних обласних бібліотек, музеїв, палаців і будинків культури, а також знані діячі культури і мистецтва з інших областей України.

 

  Центр також активно здійснює міжнародні науково-методичні та творчі зв’язки з діячами мистецтва і культури інших країн.

 

  Інноваційною формою методичного «збагачення» Центру є кореспонденція з мистецькими музеями Європи з питань музичної педагогіки. Це – музеї Й С. Баха в Лейпцигу і Айзенасі (Німеччина), музеї Ф. Шопена у Варшаві (Польща), Парижі (Франція), тощо. Дирекція музею Ф. Шопена і Жорж Санд у Вальдемозі (о. Майорка, Іспанія) надіслали у дарунок Центру, для використання у роботі, книги про життя та творчість цих видатних митців.

 

  Методичні публікації співробітників Центру знаходяться в Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщині, Австрії, Німеччині, Франції, Іспанії.

 

  Міжнародні зв’язки дозволяють проводити аналіз тенденцій розвитку культури і мистецтва у сучасному світі, саме цьому сприяє постійне спілкування, спільна методична і творча праця методистів із закордонними колегами.