Post navigation

29 березня 2023
 

 
29 березня 2023 року відбувся вебінар «Сольфеджіо в сучасній мистецькій школі: сутність, педагогічні технології, практика». Перед широкою аудиторією викладачів музично-теоретичних дисциплін мистецьких шкіл Харківської області виступила Валентина Кулик, викладач-методист, завідувачка відділом теоретичних дисциплін Київської дитячої музичної школи № 35, кандидат мистецтвознавства, член НСКУ.

 
Валентина Кулик акцентувала увагу колег на те, що зміст предмета «сольфеджіо» спрямований на виявлення і реалізацію творчого потенціалу учнів, розвиток їх музичності та обдарованості. Як підкреслила пані Валентина, універсальним способом особистісного розвитку учнів є безпосереднє включення їх у творчу діяльність, тобто методологія процесу навчання і виховання визначається ідеєю музичення. Доповідач виділила такі важливі педагогічні основи навчання сольфеджіо в мистецькій школі, як музичення та практичну діяльність, як невід’ємну складову умінь та навичок, навела алгоритм процесу навчання сольфеджіо, що складається з певних етапів – відчуття, уміння, навички, знання – тобто розуміння і усвідомлення учнями тих процесів і закономірностей музичної мови, які викладач має розвинути в учнів на початковому етапі навчання в мистецькій школі.
 
Пані Валентина за допомогою презентації продемонструвала фрагменти відкритих уроків за темами – «Лад як система інтонаційного мислення», «Головні тризвуки ладу та їх обернення», «Гармонічний мажор у системі інтонаційного мислення», познайомила слухачів із записами відеоуроків, що проводились під час дистанційного навчання. Особливу увагу вона приділила розкриттю пошуково-дослідницькому методу, міжпредметній інтеграції, а саме використанню в роботі з учнями навичок й умінь, які вони набули, опановуючи інші предмети освітнього циклу мистецької школи.
 
Наприкінці вебінару відбувся обмін думками і враженнями колег-теоретиків. Слухачі подякували пані Валентині за змістовну, цікаву, корисну доповідь і побажали подальших творчих успіхів зі сподіваннями на нові цікаві зустрічі.