Post navigation

Набув чинності наказ Міністерства культури та інформаційної політики України

від 22 березня 2024 року № 227«Про затвердження Змін
до Положення про мистецьку школу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004-18#Text