Post navigation

Звіт методиста I категорії Кущевської В.А. щодо роботи у 2022 календарному році


 
 

«Клубна робота»


 
У складний воєнний час основною метою Центру є надання фахівцям галузі «культура» актуальної фахової інформації, організація мотивуючого навчання, що дозволить спеціалістам підтримати свій професійний рівень, допоможе згуртуватися, отримати підтримку та професійні підказки від фахівців та колег.
 
У період з 03 по 07 жовтня 2022 року відбулося навчання працівників закладів культури клубного типу Харківської області.
 
Тематика навчання була відповідною викликам сучасного стану країни – «Робота закладів культури клубного типу у воєнний час».
 
Навчання фахівців відбулося у форматі онлайн. З метою економії бюджетних коштів та використовуючи онлайн формат навчання було проведено одну групу з більшою кількістю слухачів ніж було заплановано. Практика показує, що не зважаючи на складні часи, післядипломне навчання для категорії слухачів «працівники закладів культури клубного типу» користується неабияким попитом.
 
Навчання «відвідали» 50 фахівців ( директори міських, сільських будинків культури, завідувачі клубними закладами (філіями) із різних куточків Харківщини.
 
Під час підготовки до навчання, організатори занять намагалися використовувати усі переваги дистанційної освіти. А саме: залучали до викладання кращих викладачів Київських вищих навчальних закладів: Київського національного університету культури та мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, які змістовно та наочно окреслили актуальні питання роботи закладу у воєнний час.
 
Вперше під час навчання серед категорії працівників закладів культури клубного типу було запроваджено таку форму підсумкового контролю як тестування. Результати тестування довели, що слухачі гідно впоралися з тестовими завданнями, що дає змогу організаторам навчання ускладнити тестові питання для наступної групи слухачів.
 
Також, було враховано запит слухачів щодо практичних занять у форматі «питання-відповідь» із використання сучасних цифрових технологій, онлайн-сервісів під час дистанційної роботи. Проведено консультативне заняття для тих фахівців, які цього потребували. Такий підхід до навчання – «неформальний» – дає змогу організаторам задовольняти усі освітні потреби здобувачів післядипломного навчання.
 
Можна зазначити, що працівники клубних закладів Харківської області отримали не тільки фахову, професійну інформацію, яку зможуть використовувати у своїй подальшій роботі, а і «підтримувальне середовище» для подальшого розвитку своїх закладів. 
 
 

«Секція викладачів хореографічного мистецтва»

(період звітності серпень – грудень 2022 року)

 
У зазначений період для вищевказаної категорії викладачів було проведено три заходи: організаційного, методичного, навчально-методичного та інтерактивного спрямування. А саме:
 
○ «Організація освітнього процесу у воєнний час – новий виклик сьогодення» (робота секції у рамках традиційного «Серпневого тижня»);
○ «Використання сучасних цифрових технологій, онлайн-сервісів, мережі Інтернет, під час дистанційного навчання. Огляд корисних застосунків (додатків) рекомендованих викладачам театральних та хореографічних дисциплін мистецьких шкіл. Круглий стіл.» (захід з підвищення кваліфікації, доповідач – Корнієнко В.Є.);
○ «Мистецька освіта без обмежень. Інклюзивні аспекти хореографічної освіти. Особливості викладання» (методичний захід, доповідач – Гоєнко Н.В.).
 
Загальна кількість здобувачів післядипломної освіти за напрямом «хореографічне мистецтво» – більше ніж 50 осіб.
 
Під час проведення навчально-методичних заходів Центру викладачі хореографічного мистецтва знайомляться з новими нормативно-методичними матеріалами, опановують нові методи та прийоми викладання фахових дисциплін.
 
Потужним мотиваційним компонентом у системі післядипломного навчання є передача успішного досвіду роботи колегам – викладачам хореографічного мистецтва мистецьких шкіл. Увагу викладачів було зосереджено на проблемних питаннях інклюзивної освіти в рамках викладання хореографічних дисциплін у мистецьких школах. На прикладі роботи Гоєнко Наталії Володимирівни було розглянуто основні методи та прийоми роботи з дітьми з особливими потребами (вадами зору). Доповідач ознайомила колег з особистим досвідом роботи, проілюструвала свою доповідь фото та відеоматеріалами, звернула увагу колег на необхідності ціннісних, психологічних змін у свідомості викладачів зокрема та суспільства у цілому.
 
Цікавим та результативним досвідом роботи стала колаборація у післядипломному навчанні викладачів театрального та хореографічного мистецтва. Сучасні виклики, а саме: переформатування освіти у режим онлайн навчання, мотивують викладачів мистецьких шкіл поглиблювати свої знання у напрямку використання сучасних цифрових технологій у своїй роботі. Цей процес вимагає від викладачів творчого спрямування засвоєння нових знань та навичок. 15 вересня відбулося освітньо-тематичне заняття з підвищення кваліфікації у форматі онлайн-навчання за темою «Використання сучасних цифрових технологій, онлайн-сервісів, мережі Інтернет, під час дистанційного навчання. Огляд корисних застосунків (додатків) рекомендованих викладачам театральних та хореографічних дисциплін мистецьких шкіл». Віталій Корнієнко, фахівець з сучасних комп’ютерних технологій Центру, ознайомив викладачів із найбільш адаптованими методиками використання сучасних цифрових технологій, онлайн-сервісів та мережі Інтернет під час дистанційного навчання у мистецьких школах. Особливу увагу приділили питанням безпечної роботи в Інтернет та акцентовано увагу на важливих аспектах створення безпечного робочого онлайн-середовища викладача та учня.
 
Актуальним та дієвим у системі післядипломного навчання залишається формат роботи «круглий стіл», під час проведення якого самі учасники навчання презентують свої напрацьовані методики роботи у форматі дистанційного навчання. Так, Ольга Васильєва, зав. хореографічним відділенням Богодухівської мистецької школи поділилася з колегами своїми напрацюваннями у роботі в онлайн-навчанні з учнями хореографічного відділення. Марина Птушкіна, зав. театральним відділенням Харківської дитячої школи мистецтв № 3, презентувала роботу театрального відділення в умовах складного воєнного часу, де мистецька школа виконує не тільки функції освітнього спрямування, але і є відволікаючим, підтримуючим середовищем як для учнів так і для батьків.
 
Отже, спеціалісти Центру допомагають викладачам сучасної мистецької школи бути цікавими та актуальними у своїй професії, спонукають адаптуватися до різних викликів сьогодення, орієнтуватися у сучасних цифрових технологіях, працювати результативно не зважаючи на складний воєнний час.
 
 

«Секція викладачів театрального мистецтва»

(період звітності січень – грудень 2022 року)

 
У період з січня по грудень 2022 року для викладачів театральних дисциплін мистецьких шкіл було проведено п’ять навчальних, навчально- методичних, організаційних заходів. Основний акцент під час планування та організації роботи Центру було зроблено на питаннях організації освітнього процесу, враховуючи складні сучасні умови роботи викладачів мистецьких шкіл, забезпечення нормативно-правової бази.
 
На замовлення викладачів театральних дисциплін мистецьких шкіл Харківщини фахівцями Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів було розроблено та проведено
освітньо-тематичне заняття за темою: «Основні принципи створення освітньої програми» (доповідач Вікторія Кущевська – методист-куратор секції викладачів «театральне мистецтво» Центру).
 
Захід відбувся 12 січня 2022 року у форматі офлайн. Заняття складалося з теоретичної та інтерактивної частин. Фахівців ознайомили з основними принципами та прийомами створення освітньої програми (на прикладі Орієнтовної освітньої програми елементарного підрівня з театрального напряму). Під час навчання викладачам було запропоновано стати співавторами вищезгаданої програми та після професійної дискусії представити свої пропозиції щодо деяких складників програми. Надані пропозиції були проаналізовані та враховані під час корегування освітньої програми елементарного підрівня з театрального напряму. Захід відбувся у форматі «робота у малих групах». Таким чином можна стверджувати, що залучення викладачів театрального мистецтва до активної співпраці з фахівцями Центру дає позитивний кінцевий результат. А спільно напрацьовані нормативно-методичні матеріали можуть використовувати у своїй роботі фахівці усієї Харківщини.
 
Під час звітного періоду окрема увага приділялася нагальним питанням сьогодення. Зміни які відбулися в державі диктують свої вимоги щодо перегляду репертуарної концепції у системі позашкільної мистецької освіти, у тому числі і у початковій мистецькій освіті за театральним напрямом.
 
З метою надання професійної методичної допомоги викладачам театральних дисциплін, фахівцями Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, було залучено пані Олену Либо – старшу викладачку кафедри театрознавства театрального факультету Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського для освітлення вищезазначеного питання. Цінність данного заходу полягає у його практичній складовій. Доповідач окрему увагу приділила питанням отримання необхідної інформації у інтернет мережі, анонсувала фахові сайти та цікаві посилання.
 
Організатори навчання побажали викладачам напрацювати свої власні цікаві та якісні репертуарні матеріали, що були би прикрасою репертуару дитячих театральних колективів і викликали б інтерес учнів у відповідності до
вікових особливостей.
 
Окреме місце у роботі Центру займають навчально-творчі заходи, які підтримають професійні навички викладача та стимулюють інтерес до навчання у учнів театральних відділень/класів мистецьких шкіл. У грудні 2022 року було проведено навчання професійного спрямування за темою «Грим як засіб виразності у дитячому театрі. Практичні поради.» (викладач – Олена Хомутецька, (викладачка Харківської державної академії дизайну і мистецтв).
 
Грим є важливим виразним засобом для створення цілісного художнього образу вистави. Досконале володіння основами гримування не просте завдання для фахівців театрального мистецтва, які працюють з юними акторами. Основна складність в опануванні цією майстерністю полягає у поєднанні декількох складових: це гармонійне поєднання художнього задуму режисера та професійне втілення цього задуму за допомогою гриму, постижу.
 
Олена Хомутецька поділилася з колегами своїми знаннями та творчим досвідом, нагадала про основні правила, прийоми, техніки створення художнього, візуального образу актора, акцентували увагу на відмінностях сценічного, театрального та телевізійного гриму. Окремо звернули увагу на типові помилки, які зустрічаються під час конкурсних показів дитячих вистав.
 
Отже, не зважаючи на непереборні складні умови праці під час воєнного стану та складнощі пов’язані із відсутністю світла, інтернет зв’язку, всі заплановані фахівцями Центу заходи були виконані на високому професійному рівні.
 
 
7 грудня семінарське заняття для викладачів хореографічних дисциплін мистецьких шкіл провела Наталія Гоєнко – спеціаліст вищої категорії, викладач навчальних дисциплін «Основи руху», «Танець» Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Дитчяча музична школа № 13 ім. М.Т. Коляди».
 
Питання доступності мистецької освіти є актуальними та складними одночасно. Тому, знайомство з багаторічним, позитивним досвідом роботи є мотивуючою складовою для професійного росту фахівців хореографічного
мистецтва.
 
Увагу викладачів було зосереджено на проблемних питаннях інклюзивної освіти в рамках викладання хореографічних дисциплін у мистецьких школах. На прикладі роботи Наталії Володимирівни було розглянуто основні методи та прийоми роботи з дітьми з особливими потребами (вадами зору). Доповідач ознайомила колег з особистим досвідом роботи, проілюструвала свою доповідь фото та відеоматеріалами, звернула увагу колег на необхідності ціннісних, психологічних змін у свідомості викладачів зокрема та суспільства у цілому.
 
Директор Центру – Тамара Самоварова наголосила на необхідності викладачів системно та послідовно відслідковувати нові напрацювання навчальної, методичної, навчально-методичної, програмної літератури фахового спрямування.
 
Використовуючи нагоду фахівці більш детально ознайомилися з плановими заходами Центру на перше півріччя наступного 2023 календарного року та отримали відповіді на свої питання.